Home / Sử dụng thiết bị

Sử dụng thiết bị

FPT Telecom có thực hiện việc lắp đặt , cài đặt mạng LAN và chia sẻ Internet cho khách hàng không?

Fpt Telecom xin trả lời câu hỏi của khách hàng như sau: Mô hình mạng LAN – Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của mình, các cán bộ kỹ thuật của FPT Telecom sẽ thực hiện cài đặt và bảo trì dịch vụ ADSL trên 01 máy tính được ...

Read More »

Làm thế nào để sử dụng chức năng Wi-Fi Direct trên TV Sony

Với chế độ Wi-Fi Direct, TV có thể được kết nối trực tiếp với một thiết bị Wi-Fi Direct /Wi-Fi tương thích (ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính) cũng được hỗ trợ chức năng “điều khiển DLNA “. Các nội dung như hình ảnh / âm nhạc ...

Read More »