Các bài đã đăng

Gói combo internet & truyền hình F4

Gói combo internet & truyền hình F4 là gói cước bao gồm dịch vụ : internet cap quang F4 tốc độ 35Mbps và gói cước cơ bản truyền hình thông minh FPT. Khi lắp đặt combo F4 này , quý khách hàng sẽ được ưu đãi về cước hơn hẳn ...

Read More »

Gói combo internet& truyền hình F3

Gói combo internet & truyền hình F3 là gói cước bao gồm dịch vụ : internet cap quang F3 tốc độ 45Mbps và gói cước cơ bản truyền hình thông minh FPT. Khi lắp đặt combo F3 này , quý khách hàng sẽ được ưu đãi về cước hơn hẳn ...

Read More »

Gói combo internet & truyền hình F2

Gói combo internet & truyền hình F2 là gói cước bao gồm dịch vụ : internet cap quang F2 tốc độ 55Mbps và gói cước cơ bản truyền hình thông minh FPT. Khi lắp đặt combo F2 này , quý khách hàng sẽ được ưu đãi về cước hơn hẳn ...

Read More »